Máster en Lenguas Aplicadas (modalidad virtual)

SABATE CARROVE, MARIA

Categoría: TITULAR DE UNIVERSIDAD
Perfil académico: Doctorado
Departamento: LENGUAS Y LITERATURAS EXTRANJERAS
Dirección electrónica: mariona.sabate@udl.cat

Docencia

Enseñanza Curso Asignatura
MU en Lenguas Aplicadas 1 TRABAJO DE FIN DE MÁSTER
MU en Lenguas Aplicadas 1 TRADUCCIÓN INGLÉS/FRANCÉS > CATALÁN/CASTELLANO
Grado en Estudios Ingleses 2 GENERAL ENGLISH II
Grado en Estudios Ingleses 2 LANGUAGES IN CONTRAST AND IN CONTACT
Doble titulació: G. Filologia Hispànica i G. Llengües Aplicades i Traducció 2 LENGUA INGLESA III
Doble titulació: G. Estudis Anglesos i G. Llengües Aplicades i Traducció 2 GENERAL ENGLISH II
Doble: G. Filol. Catalana i Estudis Occitans i G. Ll. Aplicades i Traducció 2 LENGUA INGLESA III
Grado en Estudios Ingleses 3 TRANSLATION (ENGLISH)
Doble titulació: G. Filologia Hispànica i G. Llengües Aplicades i Traducció 3 LENGUAS EN CONTRASTE
Doble titulació: G. Filologia Hispànica i G. Llengües Aplicades i Traducció 3 PRÁCTICA TRADUCTOLÓGICA I (INGLÉS > CATALÁN/CASTELLANO)
Doble titulació: G. Estudis Anglesos i G. Llengües Aplicades i Traducció 3 LANGUAGES IN CONTRAST AND IN CONTACT
Doble titulació: G. Estudis Anglesos i G. Llengües Aplicades i Traducció 3 TRANSLATION (ENGLISH)
Doble: G. Filol. Catalana i Estudis Occitans i G. Ll. Aplicades i Traducció 3 LENGUAS EN CONTRASTE
Doble: G. Filol. Catalana i Estudis Occitans i G. Ll. Aplicades i Traducció 3 PRÁCTICA TRADUCTOLÓGICA I (INGLÉS > CATALÁN/CASTELLANO)
Grado en Estudios Ingleses 4 PRÁCTICUM
Grado en Estudios Ingleses 4 TRABAJO DE FIN DE GRADO
Doble titulació: G. Filologia Hispànica i G. Llengües Aplicades i Traducció 4 PRÁCTICA TRADUCTOLÓGICA INVERSA I (CATALÁN/CASTELLANO > INGLÉS/FRANCÉS)
Doble titulació: G. Filologia Hispànica i G. Llengües Aplicades i Traducció 4 TRADUCCIÓN DE TEXTOS CIENTÍFICO TÉCNICOS (INGLÉS Y FRANCÉS > CATALÁN/CASTELLANO)
Doble titulació: G. Estudis Anglesos i G. Llengües Aplicades i Traducció 4 PRÁCTICA TRADUCTOLÓGICA INVERSA I (CATALÁN/CASTELLANO > INGLÉS/FRANCÉS)
Doble titulació: G. Estudis Anglesos i G. Llengües Aplicades i Traducció 4 TRADUCCIÓN DE TEXTOS CIENTÍFICO TÉCNICOS (INGLÉS Y FRANCÉS > CATALÁN/CASTELLANO)
Doble: G. Filol. Catalana i Estudis Occitans i G. Ll. Aplicades i Traducció 4 PRÁCTICA TRADUCTOLÓGICA INVERSA I (CATALÁN/CASTELLANO > INGLÉS/FRANCÉS)
Doble: G. Filol. Catalana i Estudis Occitans i G. Ll. Aplicades i Traducció 4 TRADUCCIÓN DE TEXTOS CIENTÍFICO TÉCNICOS (INGLÉS Y FRANCÉS > CATALÁN/CASTELLANO)
Doble titulació: G. Filologia Hispànica i G. Llengües Aplicades i Traducció 5 LA TRADUCCIÓN EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL (INGLÉS Y FRANCÉS > CATALÁN / CASTELLANO)
Doble titulació: G. Filologia Hispànica i G. Llengües Aplicades i Traducció 5 TRABAJO DE FIN DE GRADO
Doble titulació: G. Estudis Anglesos i G. Llengües Aplicades i Traducció 5 LA TRADUCCIÓN EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL (INGLÉS Y FRANCÉS > CATALÁN / CASTELLANO)
Doble titulació: G. Estudis Anglesos i G. Llengües Aplicades i Traducció 5 TRABAJO DE FIN DE GRADO
Doble: G. Filol. Catalana i Estudis Occitans i G. Ll. Aplicades i Traducció 5 LA TRADUCCIÓN EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL (INGLÉS Y FRANCÉS > CATALÁN / CASTELLANO)
Doble: G. Filol. Catalana i Estudis Occitans i G. Ll. Aplicades i Traducció 5 TRABAJO DE FIN DE GRADO

Investigación

Proyectos de investigación Fecha inicio Fecha fin Investigadores principales
Adaptació del curriculum de llengua anglesa del pla d'estudis de filologia anglesa al nou model de crèdit ECTS 01/09/2004 30/04/2005 JOSEP MARIA COTS CAIMONS
Utilització de les TIC en l'autoavaluació formativa com a eina d'aprenentatge 01/09/2005 31/08/2006 JOAN RIBERA CALVET
Utilització de les TIC en l'autoavaluació formativa com a eina d'aprenentatge 01/10/2005 30/09/2007 JOAN RIBERA CALVET
Lexicó verbal bàsic Anglès-Català 07/07/1996 06/04/1999 JAIME TIO CASACUBERTA
Utilització de la traducció de subtítols de l’anglès al català per millorar l’aprenentatge de l’anglès al grau d’ Estudis Anglesos 12/01/2012 11/01/2013 MARIA SABATE CARROVE
Tesis Año Dirección
Towards a theory of translation pedagogy based on computer-assisted translation tools for Catalan and English non literary texts Patrick Zabalbeascoa 2000 Zabalbeascoa Terran, Patrick
Publicaciones Año Autores Tipo
Assessment of the translation competence through a questionnaire of didactic audiovisual translation in translator training 2023 Sabaté Carrové, Mariona; Tinedo Rodriguez, Antonio J. Article d'investigació
1st International Conference on Didactic Audiovisual Translation and Media Accessibility. TRADIT23 2023 Sabaté Carrové, Mariona Ressenya
Sinergias internacionales en docencia e investigación: el caso del Convenio Universitat de Lleida con la Facultad de Lenguas, Universidad Nacional de Córdoba 2023 Baudo, Lorena; Sabaté Carrové, Mariona Acta congrés
The Translation Process Series. New Voices. Volume 2. 2023 Sabaté-Carrové, Mariona;Baudo, Lorena Editor llibre docent
Effectiveness and assessment of English production skills through audiovisual translation 2022 Couto Cantero, Pilar; Sabaté Carrové, Mariona; Tinedo Rodríguez, Antonio José Article d'investigació
Preliminary design of an Initial Test of Integrated Skills within TRADILEX: an ongoing project on the validity of audiovisual translation tools in teaching English 2021 Couto Cantero, P.; Sabaté Carrové, M.; Gómez Pérez, M.C. Article d'investigació
Cal despertar consciències, la llengua ja ens ofereix la solució 2021 Junyent Figueras, M. Carme Capítol de llibre d'investigació
The Translation Process Series. Multiple perspectives from teaching to professional practice. Volume 1. 2021 Sabaté Carrové, Mariona; Baudo, Lorena Editor llibre docent
E-Learning as a Cooperative Tandem Means to see the Students Improving subtitling Skills 2019 Sabaté-Carrové, Mariona; Baiget-Bonany, Ester Capítol de llibre d'investigació
E-learning as a cooperative tandem means to see the students improvising subtitling skills 2019 Sabaté Carrové, Mariona; Baiget Bonany, Ester Capítol de llibre d'investigació
E-Tandem: Aprendizaje Cooperativo como Medio para Mejorar las Habilidades de Subtitulado de los Estudiantes 2019 Sabaté Carrové, Mariona; Baiget Bonany, Ester Capítol de llibre d'investigació
An analysis of trainee translators' use of digital technologies based on keylogging 2019 Bruno, Laura;Estrella, Paula;Sabaté-Carrové, Mariona Article en premsa
Aprendizagem Cooperativa E-Tandem como Meio de promover as Competências de Legendagem nos Estudantes 2019 Sabaté Carrové, Mariona; Baiget Bonany, Ester Capítol de llibre d'investigació
Pre-professional pre-conceptions 2018 Bruno, Laura; Miloro, Antonio; Estrella, Paula; Sabaté-Carrové, Mariona Acta congrés
Flow: for love of water. Catalan subtitles. 2012 Sabaté Carrové, Mariona Publicacions Multimèdia
Towards a Theory of Translation Pedagogy based on CAT tools for Catalan and English non-literary texts 2011 Sabaté Carrové, Mariona Llibre docent
MPRO-Spanish: development and experiments with a linguistic parser for Spanish texts 2006 Ramírez, Y.; Haller, J.; Sabaté Carrové, M. Article d'investigació
An argument-based decision support system for assessing natural language usage on the basis of the web corpus 2006 Chesñevar, Carlos Ivan; Sabaté Carrové, Mariona; Maguitman, Ana Gabriela Article d'investigació
Adaptació del currículum de la matèria Llengua anglesa del Pla d'estudis de Filologia Anglesa al nou model ECTS 2005 Cots, Josep Maria; Baiget Bonany, Ester; Irun, Montse; Sabaté Carrové, Mariona Informes de recerca
MPRO-Español: descripción, resultados y aplicaciones de un analizador lingüístico automático para el español 2003 Haller, Johann; Sabaté Carrové, Mariona; Ramírez Safar, Yamile Article d'investigació
Translation as a process and translation as a product in teaching translation 2003 Sabaté M. Article d'investigació
Syntactic Mismatches Between English and Catalan 1999 Tió Jaume, Vázquez Gloria; Sabaté Carrové, Mariona Article d'investigació
Gramàtica per a l'estudiós de la llengua anglesa 1998 Sabaté M. Review
False Friends in English-Spanish Translations in Computer Science Literature 1998 Sabaté Carrové, Mariona.; Chesñevar, Carlos Ivan Article d'investigació