Màster en Llengües Aplicades (modalitat virtual)

Calendari de trobades

PRIMER SEMESTRE (2022-23)

SESSIÓ INTRODUCTÒRIA: presentació d'assignatures del 1r semestre i SAKAI

 Data

 17 octubre 2022


Horari:

 09.00-09.30

Benvinguda

 09.30-10.00

Introducció a la investigació científica

 10.00-10.30

Comunicació intercultural

 10.30-11.00

Educació plurilingüe i intercultural

 11.00-11.30

Assessorament lingüístic en mitjans de comunicació

 11.30-12.00

Pausa

 12.00-12.30

Visualitzant la multiculturalitat

 12.30-13.00

Traducció anglès > català/castellà

 

SESSIONS DE SEGUIMENT: Els dies/hores es faran públics abans de començar el curs.


 

SEGON SEMESTRE (2022-23)


SESSIÓ INTRODUCTÒRIA: presentació de les assignatures del 2n semestre

 Data

20 febrer 2023

Horari:

 09.00-09.30

Benvinguda

 09.30-10.00

Llenguatge i persuasió

 10.00-10.30

Edició textual i maquetació

 10.30-11.00

Pausa

 11.00-11.30

Disseny curricular

 11.30-12.00

Recursos TIC

 12.00-12.30

Llengües especialitzades

 

SESSIONS DE SEGUIMENT: Els dies/hores es faran públics abans de començar el curs.