Màster en Llengües Aplicades (modalitat virtual)

Treball de Fi de Màster

Treball de fi de màster (TFM)

15 ECTS

- 1 assignatura: Introducció a la investigació científica (5 ECTS)

- Elaboració del Treball de Fi de Màster (10 ECTS)


Matrícula: Es recomana no matricular-se d'aquests crèdits al setembre del primer curs de màster, sinó en el segon període de matrícula del primer curs (febrer-març)* o bé al setembre del segon curs. Cal tindre en compte que el treball de fi de màster suposa una inversió d'unes 375 hores.

*Aquest segon període de matrícula és exclusiu per al TFM i no és aplicable a la resta d'assignatures.

Tipologia: treball de recerca

Per fer un treball de recerca cal fer un estudi sobre un tema de recerca relacionat amb les diferents temàtiques del màster. El tema el pot proposar l'estudiant, i haurà de tenir el vistiplau del tutor o tutora. També pot orientar-se a través dels temes proposats pels professors. En tot cas, caldrà que l'estudiant presenti una proposta de treball de recerca i que sigui acceptada per la Comissió d'Estudis del màster.

Aquí podeu veure una selecció de TFMs escrits en els últims cursos.

I aquí podeu accedir als TFMs publicats en el Repositori en obert de la Biblioteca de la UdL.

Lliurament

• No es pot presentar ni defensar el treball fins que no tinguin aprovats els 50 crèdits de les assignatures.

• El termini màxim per lliurar per escrit el treball de fi de màster és el 30 de setembre.

• La defensa oral es farà entre l'11 i el 31 d'octubre.

• La defensa oral es pot fer virtualment mitjançant el sistema de videoconferència que utilitza la Universitat.