Màster en Llengües Aplicades (modalitat virtual)

Guies docents de cursos anteriors

Curs 2022-23

1r CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
12352 TRADUCCIÓ ANGLÈS/FRANCÈS>CATALÀ/CASTELLÀ O 5
12355 INTRODUCCIÓ A LA RECERCA CIENTÍFICA O 5
12348 ASSESSORAMENT LINGÜÍSTIC EN MITJANS DE COMUNICACIÓ B 5
12351 EDUCACIÓ PLURILINGÜE I INTERCULTURAL B 5
12343 VISUALITZANT LA MULTICULTURALITAT B 5
12349 COMUNICACIÓ INTERCULTURAL B 5
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
12380 PRÀCTIQUES EN EMPRESA O INSTITUCIÓ O 5
12350 DISSENY CURRICULAR, PROGRAMACIÓ I ELABORACIÓ DE MATERIALS B 5
12353 RECURSOS TIC PER A L'APRENENTATGE DE LLENGÜES O 5
12346 LLENGÜES ESPECIALITZADES PER A USOS ACADÈMICS I PROFESSIONALS B 5
12354 LLENGUATGE I PERSUASIÓ O 5
12347 EDICIÓ DE TEXTOS I MAQUETACIÓ B 5
INDEFINIDA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
12381 TREBALL DE FI DE MÀSTER B 10
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101250 INTRODUCCIÓ A LA LINGÜÍSTICA C 6
101055 MORFOLOGIA ESPANYOLA C 6
101062 SINTAXI ESPANYOLA C 6
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101251 ANALYSING ENGLISH TEXTS C 6