Màster en Llengües Aplicades (modalitat virtual)

Accés

Per conèixer tots els requisits d'accés a aquest màster consulteu el document següent. Cliqueu aquí:


Criteris específics d'admissió al màster

a) Estar en possessió d'un títol universitari afí al màster: Filologia, Lingüística, Traducció i Interpretació, Comunicació Audiovisual, Periodisme, Publicitat, Humanitats, Educació Infantil, Educació Primària o Logopèdia

(La Comissió d'Estudi del Màster examinarà el pla d'estudi de la titulació acreditada pels candidats abans d'emetre la resolució d'admesos al màster.)

b) Estar en possessió d'un cetificat de nivell intermig alt d'anglès (B2). Queden exempts d'aquest requisit els titulats provinents de titulacions en Estudis Anglesos o equivalent. En cas de no estar en possessió del certificat d'anglès (B2) durant la preinscripció, contacteu amb la Coordinació.

c) ÚNICAMENT per als candidats provinents de titulacions d'universitats estrangeres: estar en possessió d'un cetificat de nivell avançat d'espanyol (C1). Queden exempts d'aquest requisit els titulats provinents de titulacions en Filologia Espanyola o equivalent. En cas de no estar en possessió del certificat d'espanyol (C1) durant la preinscripció, contacteu amb la Coordinació.


Criteris de selecció

Si la demanda supera l'oferta de places del màster, que està limitada a 20, les sol•licituds seran examinades per la comissió responsable del programa del màster, la qual efectuarà la selecció dels candidats segons els criteris de selecció següents:

1) Valoració numèrica de l'expedient acadèmic de la titulació d'accés (65%)
2) Segones titulacions o experiència laboral de més de 2 anys (20%)
3) Certificat de nivell d'anglès (C1 o C2) (10%)
4) Certificat de coneixement d'altres llengües (5%)