Màster en Llengües Aplicades (modalitat virtual)

BOSCH FABREGAS, MARIAZELL EUGENIA

Categoria: ASSOCIAT/ADA T1
Perfil acadèmic: Grau / llicenciatura / enginyeria superior
Departament: LLENGÜES I LITERATURES ESTRANGERES
Adreça electrònica: mariazell.bosch@udl.cat

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
Grau en Turisme - UdL 1 ANGLÈS I
Grau en Estudis Anglesos - UdL 1 DEVELOPING WRITTEN SKILLS IN ENGLISH
Grau en Administració i Direcció d'Empreses - UdL 1 ENGLISH FOR BUSINESS I
Doble titulació: Grau en Llengües Aplic. i Trad. i Grau en Estudis Anglesos 1 DEVELOPING WRITTEN SKILLS IN ENGLISH
Doble titulació: Grau en Geografia i Grau en Turisme 1 ANGLÈS I
Doble titulació: Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Grau Turisme 1 ANGLÈS I
Doble titulació: Grau Llengües Aplicad. i Trad. i G. en Filologia Hispànica 4 PRÀCTICA TRADUCTOLÒGICA II (ANGLÈS/FRANCÉS > CATALÀ/CASTELLÀ)
Doble titulació: Grau en Llengües Aplic. i Trad. i Grau en Estudis Anglesos 4 PRÀCTICA TRADUCTOLÒGICA II (ANGLÈS/FRANCÉS > CATALÀ/CASTELLÀ)
Doble titulació: Grau Llengües Aplicad. i Trad. i G. en Filologia Hispànica 5 LA TRADUCCIÓ LITERÀRIA I DE TEXTOS D'ASSAIG (ANGLÈS > CATALÀ/CASTELLÀ)
Doble titulació: Grau Llengües Aplicad. i Trad. i G. en Filologia Hispànica 5 TREBALL DE FI DE GRAU
Doble titulació: Grau Lle. Aplic. i Tra. i G. en Filol. Cat i Est. Occitan 5 LA TRADUCCIÓ LITERÀRIA I DE TEXTOS D'ASSAIG (ANGLÈS > CATALÀ/CASTELLÀ)
Doble titulació: Grau Lle. Aplic. i Tra. i G. en Filol. Cat i Est. Occitan 5 PRÀCTICA TRADUCTOLÒGICA II (ANGLÈS/FRANCÉS > CATALÀ/CASTELLÀ)
Doble titulació: Grau Lle. Aplic. i Tra. i G. en Filol. Cat i Est. Occitan 5 TREBALL DE FI DE GRAU
Doble titulació: Grau en Llengües Aplic. i Trad. i Grau en Estudis Anglesos 5 LA TRADUCCIÓ LITERÀRIA I DE TEXTOS D'ASSAIG (ANGLÈS > CATALÀ/CASTELLÀ)
Doble titulació: Grau en Llengües Aplic. i Trad. i Grau en Estudis Anglesos 5 TREBALL DE FI DE GRAU