Màster en Llengües Aplicades (modalitat virtual)

BOSCH FABREGAS, MARIAZELL EUGENIA

Categoria: ASSOCIAT/ADA T1
Perfil acadèmic: Grau / llicenciatura / enginyeria superior
Departament: ANGLÈS I LINGÜÍSTICA
Email: mariazell.bosch@udl.cat

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
MU en Llengües Aplicades 1 PRÀCTIQUES EN EMPRESA O INSTITUCIÓ
Grau en Estudis Anglesos 1 DEVELOPING WRITTEN SKILLS IN ENGLISH
Grau en Administració i Direcció d'Empreses - Igualada 1 ENGLISH FOR BUSINESS I
Grau en Administració i Direcció d'Empreses 1 ENGLISH FOR BUSINESS I
Doble titulació: G. Estudis Anglesos i G. Llengües Aplicades i Traducció 1 DEVELOPING WRITTEN SKILLS IN ENGLISH
Doble titulació: G. Filologia Hispànica i G. Llengües Aplicades i Traducció 4 PRÀCTICA TRADUCTOLÒGICA II (ANGLÈS/FRANCÉS > CATALÀ/CASTELLÀ)
Doble titulació: G. Estudis Anglesos i G. Llengües Aplicades i Traducció 4 PRÀCTICA TRADUCTOLÒGICA II (ANGLÈS/FRANCÉS > CATALÀ/CASTELLÀ)
Doble: G. Filol. Catalana i Estudis Occitans i G. Ll. Aplicades i Traducció 5 LA TRADUCCIÓ LITERÀRIA I DE TEXTOS D'ASSAIG (ANGLÈS > CATALÀ/CASTELLÀ)
Doble: G. Filol. Catalana i Estudis Occitans i G. Ll. Aplicades i Traducció 5 PRÀCTICA TRADUCTOLÒGICA II (ANGLÈS/FRANCÉS > CATALÀ/CASTELLÀ)
Doble: G. Filol. Catalana i Estudis Occitans i G. Ll. Aplicades i Traducció 5 TREBALL DE FI DE GRAU
Doble titulació: G. Filologia Hispànica i G. Llengües Aplicades i Traducció 5 LA TRADUCCIÓ LITERÀRIA I DE TEXTOS D'ASSAIG (ANGLÈS > CATALÀ/CASTELLÀ)
Doble titulació: G. Filologia Hispànica i G. Llengües Aplicades i Traducció 5 TREBALL DE FI DE GRAU
Doble titulació: G. Estudis Anglesos i G. Llengües Aplicades i Traducció 5 LA TRADUCCIÓ LITERÀRIA I DE TEXTOS D'ASSAIG (ANGLÈS > CATALÀ/CASTELLÀ)
Doble titulació: G. Estudis Anglesos i G. Llengües Aplicades i Traducció 5 TREBALL DE FI DE GRAU