Màster en Llengües Aplicades (modalitat virtual)

BOSCH FABREGAS, MARIAZELL EUGENIA

Categoria: ASSOCIAT/ADA T1
Perfil acadèmic: Grau / llicenciatura / enginyeria superior
Departament: ANGLÈS I LINGÜÍSTICA
Email: mariazell.bosch@udl.cat

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
MU en Llengües Aplicades - UdL 1 PRÀCTIQUES EN EMPRESA O INSTITUCIÓ
Grau en Estudis Anglesos - UdL 1 DEVELOPING WRITTEN SKILLS IN ENGLISH
Grau en Administració i Direcció d'Empreses - UdL 1 ENGLISH FOR BUSINESS I
Grau en Administració i Direcció d'Empreses - Igualada - UdL 1 ENGLISH FOR BUSINESS I
Doble titulació: Grau en Estudis Anglesos i Grau en Llengües Aplic. i Trad. 1 DEVELOPING WRITTEN SKILLS IN ENGLISH
Doble titulació: Grau en Filologia Hispànica i G. Llengües Aplicad. i Trad. 4 PRÀCTICA TRADUCTOLÒGICA II (ANGLÈS/FRANCÉS > CATALÀ/CASTELLÀ)
Doble titulació: Grau en Estudis Anglesos i Grau en Llengües Aplic. i Trad. 4 PRÀCTICA TRADUCTOLÒGICA II (ANGLÈS/FRANCÉS > CATALÀ/CASTELLÀ)
Doble titulació: Grau en Filologia Hispànica i G. Llengües Aplicad. i Trad. 5 LA TRADUCCIÓ LITERÀRIA I DE TEXTOS D'ASSAIG (ANGLÈS > CATALÀ/CASTELLÀ)
Doble titulació: Grau en Filologia Hispànica i G. Llengües Aplicad. i Trad. 5 TREBALL DE FI DE GRAU
Doble titulació: Grau en Filol. Cat i Est. Occitans i G. Lle. Aplic. i Tra. 5 LA TRADUCCIÓ LITERÀRIA I DE TEXTOS D'ASSAIG (ANGLÈS > CATALÀ/CASTELLÀ)
Doble titulació: Grau en Filol. Cat i Est. Occitans i G. Lle. Aplic. i Tra. 5 PRÀCTICA TRADUCTOLÒGICA II (ANGLÈS/FRANCÉS > CATALÀ/CASTELLÀ)
Doble titulació: Grau en Filol. Cat i Est. Occitans i G. Lle. Aplic. i Tra. 5 TREBALL DE FI DE GRAU
Doble titulació: Grau en Estudis Anglesos i Grau en Llengües Aplic. i Trad. 5 LA TRADUCCIÓ LITERÀRIA I DE TEXTOS D'ASSAIG (ANGLÈS > CATALÀ/CASTELLÀ)
Doble titulació: Grau en Estudis Anglesos i Grau en Llengües Aplic. i Trad. 5 TREBALL DE FI DE GRAU