Màster en Llengües Aplicades (modalitat virtual)

Per què estudiar?

Les persones interessades en aquests estudis poden provenir d’un ampli conjunt de titulacions que són afins a la temàtica del Màster:

Filologia

Lingüística

Traducció i interpretació

Comunicació audiovisual

Humanitats

Publicitat

Educació infantil i primària

Periodisme

Logopèdia

 

No obstant això, el Màster està obert a totes aquelles persones que provinguin d’altres titulacions no afins però que per motius laborals o personals vulguin endinsar-se en la temàtica del Màster. Els candidats hauran de cursar els complements de formació (presencialment o a distància) abans de ser admesos al màster.

 


Sortides professionals: en el Màster formem experts en dos àmbits professionals, que poden treballar en diferents àrees:

Ensenyament i aprenentatge de llengües

Mediació lingüística per a empreses, institucions i públic en general

Aprenentatge integrat de continguts i llengua estrangera (AICLE / CLIL)

Assessoria lingüística per a administracions i empreses

Aules d'acollida

Edició i publicació de textos

Elaboració de materials didàctics

Gestió de la comunicació

Ensenyament de llengües primeres i segones

Subtitulació de material audiovisual

Multiculturalitat i plurilingüisme a les aules

Terminologia

Ús de la tecnologia com a suport a l'aprenentatge de les llengües 

Tipologia de discursos

 

Traducció

 

Ús de la tecnologia com a suport a la mediació

 


 El Màster també permet la iniciació a la recerca. Un cop superat el Màster, l’estudiant podria continuar aquesta línia amb l’elaboració d’una tesi doctoral. Els estudiants que vulguin seguir aquest itinerari de recerca podran optar a la integració en els grups d’investigació existents a la UdL:

Investigador principal: Enric Llurda

Investigadora principal UdL: Glòria Vázquez 

Investigadora principal: Neus Vila