Màster en Llengües Aplicades (modalitat virtual)

SegellAcreditacioAQU_MLAplicades_ca

Fitxa de la titulació

Nom

Màster en Llengües Aplicades

Crèdits ECTS

60 CTS

Preu crèdit ECTS

27,67 €/crèdit

Any d'inici

2008-09

Modalitat

Virtual

Idioma d'impartició

Castellà (100%) (*Opcionalment es pot cursar el 100% dels continguts en català i/o fins al 50% en anglès.)

Places

20

Coordinació

Guzman Mancho Barés guzman.mancho@udl.cat

Contacte
Contacte
Contacte
Matrícula
Matrícula
Matrícula
Titulació en xifres
Titulació en xifres
Titulació en xifres
Queixes i suggeriments
Queixes i suggeriments
Queixes i suggeriments
Preinscripció i matrícula
Preinscripció i matrícula
Preinscripció i matrícula
FAQs
FAQs
FAQs
Esdeveniments
Esdeveniments
Esdeveniments
Experiència
Experiència
Experiència
Trajectòria
Trajectòria
Trajectòria

EL MLA ÉS UN MÀSTER BIENAL. PEL CURS 2023-24 NO OBRE MATRÍCULA PER A NOUS ESTUDIANTS.

 

L'objectiu del Màster és facilitar la inserció dels estudiants en el món de les aplicacions professionals relacionades amb el coneixement de llengües en contextos multilingües i interculturals i en entorns en els quals les tecnologies de la informació i de la comunicació tenen un paper clau. A més, el programa de Màster en Llengües Aplicades ha de permetre que l’estudiant pugui assolir un nivell d’expert professional en català o castellà, així com, si també opta per aquesta opció, un nivell avançat en anglès, els quals li permetin desenvolupar una activitat professional en aquestes llengües.

Aquest màster constitueix una aposta molt clara per aprofundir en les aplicacions pràctiques i professionals de les llengües des del coneixement i l'experiència acumulada per més de trenta especialistes i investigadors amb una àmplia trajectòria en el camp de les aplicacions professionals de les llengües.


Preinscriu-te en una de les 20 places disponibles! Clica a l'aplicatiu electrònic:

Boto preinscripcio

 AQUÍ TENS 5 BONS MOTIUS PER CURSAR EL MÀSTER:
1 El Màster en Llengües Aplicades de la UdL és l’únic màster oficial a l’estat espanyol amb un perfil de llengües aplicades en el qual s’aprofundeix en la millora del coneixement i les aplicacions de les llengües en contextos multilingües i interculturals.
2 Impartició modalitat virtual, fet que elimina la necessitat de traslladar-se a la UdL i permet que els alumnes no depenguin d’horaris fixes. Els foros,  videoconferència i altres eines 2.0 avalen una metodologia de treball que incentiva la interacció entre els estudiants i professorat. Això comporta una flexibilitat de cursar a temps complert o bé a temps parcial els estudis de màster.
3 Catorzena edició: aquest curs 2021-22 organitzem la 14ena edició d’aquest Màster, que va començar l’any 2007, i que ha acollit més de 70 alumnes de 17 països diferents.
4 Els estudiants aconsegueixen un nivell expert en català o castellà i, si es vol, un nivell avançat en una tercera llengua, normalment anglès, el qual els permet desenvolupar activitats professionals en aquestes llengües.
5 Les sortides professionals són molt amples i estan enfocades als àmbits laborals més importants relacionats amb la Lingüística Aplicada (ensenyament i aprenentatge de llengües en contexts multilingües) i amb la Mediació Lingüística per a empreses o institucions (traducció, gestió terminològica, assessorament lingüístic...) A més a més, el professorat estudiant del Màster i vinculat al Dept. d'Educació de Catalunya podrien acreditar-se pels perfil professional: Immersió i suport lingüístic. Demana més informació a la Coordinació (coordmla@lletres.udl.cat).