Màster en Llengües Aplicades (modalitat virtual)

FAQs

Un cop fet la preinscripció online, què més he de fer?

Tota la informació la trobaràs en aquest enllaç

Quant val el màster?

Aquest és un màster oficial dins de l’Espai Europeu d’Educació Superior, per tant els preus són públics ja que estan fixats per l’Administració. Al juliol de 2016 la Generalitat ha fixat el preu del crèdit per als estudis de màster a Catalunya pel curs 2016-17 a 46,11€. Per tant, el preu per curs dependrà del nombre de crèdits matriculats. Pels estudiants de primer any, s'hi han d'afegir 140€ en concepte de tases universitàries. Apart de l'import de matrícula, s'hauran d'abonar 30€ en concepte de preinscripció, i s'haurà d'enviar el comprobant del pagament amb la resta de documentació. Per tant, la matrícula d'un alumne que es matriculi dels 60 crèdits ECTS puja aproximadament 3.000€. Els estudiants espanyols poden demanar el fraccionament del pagament i participar en les convocatòries obertes de beques. Vegeu quadre amb les taxes de 1ª matrícula i posteriors (clica aquí)

Què implica que el màster estigui acreditat?

Cada quatre anys els màsters a Espanya han de superar un procés d'acreditació, en el nostre cas, per l'Agència de Qualitat Universitària (AQU). El procés suposa que un comitè extern a la UdL ha avaluat el màster d'acord al cumpliment o no de certs estàndards de qualitat educativa (programa educatiu, adequació del professorat, informació pública, etc.) proposats per l'AQU i derivats de les propostes de les agències avaluadores europees, com poden ser ENQA (http://www.enqa.eu/index.php/home/esg/) i EQAR (https://www.eqar.eu/). El comitè extern es va entrevistar amb diferents col·lectius del màster (professorat, alumnat i titulats) per obternir més informació i així emetre un informe lo més ajustat a la realitat possible.

S'ofereixen beques?

Consulteu la secció de Beques i ajuts d'aquest lloc web, on periòdicament publiquem convocatòries obertes de beques per a màster. (Llegir més)

Voldria cursar estudis de doctorat després del màster. Què m'oferiu?

Si vols continuar cursant estudis de doctorat després d'acabar el màster, el professorat del màster té experiència dirigint tesis doctorals sobre les següents especialitats: lingüística aplicada, mediació lingüística, indústries del llenguatge i plurilingüisme i educació. El professorat pertany a Grups de Recerca Consolidats. Consulteu aqui les webs dels grups i contacta amb la Coordinació del Màster per resoldre els dubtes que et sorgeixin.

Si sóc estudiant estranger, tinc taxes addicionals?

L'estudiantat que presenti una titulació universitària obtinguda en sistemes educatius estrangers, haurà d'abonar 216,63€ en concepte d'estudi de la trajectòria acadèmica pel seu accés als estudis de màster, que es pagaran en el moment de la matrícula.

S'ofereix algun tipus de convalidació/reconeixement de crèdits?

Aquells alumnes que puguin acreditar experiència laboral en alguna temàtica del Màster i/o formació prèvia (assignatures de doctorats, màsters afins o altres estudis o titulacions) podran reconèixer crèdits, amb les limitacions que marca la normativa.  (Llegir més)